Dagbehandeling 2018-01-16T15:11:45+00:00

Dagbehandeling

Voor de meeste kinderen is het regulier onderwijs of kinderopvang een prima leeromgeving. Ze ontwikkelen zich goed, maken vriendjes en zitten lekker in hun vel. Maar er zijn ook kinderen waarbij de bestaande methoden en aanpakken niet optimaal werken, bijvoorbeeld omdat de groepen te groot zijn. Dan kunnen ze vastlopen en overprikkeld raken. Met als gevolg dat ze zich ongelukkig voelen. Voor deze kinderen bieden wij dagbehandeling. 

Voor wie
Alle kinderen die om wat voor reden dan ook een ontwikkelingsachterstand hebben, zijn in principe welkom bij de dagbehandeling van BrumBrum. Kinderen komen bij ons vanaf het moment dat bekend is dat ze een ontwikkelingsachterstand hebben en gaan weg als ze er klaar voor zijn om naar school te gaan, of als ze beginnen te puberen. Vanaf dan kunnen we ze namelijk niet meer bieden wat ze nodig hebben.

Wij kijken bij elke aanvraag zorgvuldig naar het kind en zijn of haar situatie. Zou het bij ons op de plek zijn? Kunnen we genoeg bieden? Past het in de groep? Op basis van die vragen kan het zomaar zijn dat we afwijken van onze eigen regels. Dan kan iemand toch komen, hoewel hij buiten de aangegeven ‘grenzen’ valt, of beslissen we toch om het niet te doen, omdat we bijvoorbeeld niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft.

Wat biedt BrumBrum
Wij bieden een kindvriendelijke speel- en leeromgeving die kinderen stimuleert om te groeien op die manier die het best bij ze past. We werken bewust in een kleine setting.

We werken volgens een vast dagprogramma en met een kleine groep begeleiders die alle kinderen goed kennen. Individuele aandacht is een belangrijke peiler van ons dagprogramma. Alleen dan kun je immers optimaal inspelen op de behoeftes van het kind. Er zijn 1-op-1 momenten met de begeleiders, maar ook met verschillende therapeuten. Een andere belangrijke peiler is herhaling. Door te herhalen kunnen kinderen zich bepaalde vaardigheden eigen maken (internaliseren). Het zorgt voor herkenning.

Bij BrumBrum werken we samen met professionals vanuit veel verschillende disciplines. Elke week komt er een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, muziektherapeut en een spelbegeleidster, voor individuele therapie en groepstherapie. Therapeuten werken niet op een eilandje bij ons. Ze rapporteren uiteraard aan de ouders, maar ook aan de begeleiders. Alle verschillende disciplines versterken elkaar met maar een doel: zorgen dat een kind plezier heeft en zich op een positieve manier optimaal kan ontwikkelen.

Onze werkwijze 
Elk kind is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. We bekijken we wat we voor een kind kunnen doen, hoe we het kunnen helpen zich te ontwikkelen. Daarvoor maken we een plan, in nauw overleg met de ouders. Zij zijn immers de experts als het gaat om hun kind.

Elk kind heeft dus zijn eigen programma en zijn eigen doelen. Daar zoeken we de passende middelen bij. Dat kan een bepaalde therapie zijn, maar ook een andere manier van communiceren, of een nieuwe methode. Alles is erop gericht kinderen zo positief mogelijk te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen. In hun eigen tempo, op hun eigen manier.

Meer informatie of vragen? Stuur een e-mail naar info@brumbrum.nl of bel met 074-700 21 32. Wij praten graag met u verder.

Onze dagindeling

Bij BrumBrum werken we met een vaste dagindeling voor alle kinderen. Dat biedt veiligheid en structuur. Kinderen weten zo altijd waar ze aan toe zijn. Binnen de dagindeling volgt elk kind zijn of haar eigen programma. Klik op de pijltjes in de foto hiernaast om onze dagindeling te leren kennen.

“Eén van de kinderen die ik begeleid is blind. Hij kon nergens terecht. Maar bij BrumBrum wilden ze hem helpen. Dat ze geen ervaring hadden met blinde kinderen is eigenlijk nooit een probleem geweest. Ze hebben zich er ontzettend goed in verdiept.”

Trudy, extern verwijzer vanuit Bartiméus

Bekijk het hele verhaal